Розпорядження Державного секретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського про негайне залучення до військової служби богословів-українців. 2 лютого 1919 р.

Розпорядження Державного секретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського про негайне залучення до військової служби богословів-українців. 2 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 326

Leave a Comment

Перейти до вмісту