Огляд радянської преси та звернення голови Жіночої Національної Української Ради С. Русової до всіх організацій Червоного Хреста, жіночих товариств про надання негайної допомоги голодуючим в Україні. Не раніше серпня 1932 р.

Огляд радянської преси та звернення голови Жіночої Національної Української Ради С. Русової до всіх організацій Червоного Хреста, жіночих товариств про надання негайної допомоги голодуючим в Україні. Не раніше серпня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 755. Арк. 268.

Leave a Comment

Перейти до вмісту