Привітання від Європейського Союзу — Представництва Європейської Комісії в Україні Президента України з прийняттям Конституції України. 4 липвня 1996 р.

Привітання від Європейського Союзу — Представництва Європейської Комісії в Україні Президента України з прийняттям Конституції України. 4 липвня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 176

Leave a Comment

Перейти до вмісту