Посвідчення, списки та фотокартки членів Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі.

Посвідчення, списки та фотокартки членів Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту