Окрема думка Х. Барановського та ін. щодо законопроєкту про українську грошову одиницю. 5 січня 1919 р.

Окрема думка Х. Барановського та ін. щодо законопроєкту про українську грошову одиницю. 5 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 36

Leave a Comment