Світлина Олександра Дунічевського – поручника 2-ї Волинської стрілецької дивізії. Не пізніше 3 жовтня 1924 р.

Світлина Олександра Дунічевського - поручника 2-ї Волинської стрілецької дивізії. Не пізніше 3 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1037. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту