Аналіз законодавчих актів країн зарубіжжя щодо працевлаштування інвалідів. 8 травня 2002 р.

Аналіз законодавчих актів країн зарубіжжя щодо працевлаштування інвалідів. 8 травня 2002 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 6348. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту