Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів у розпорядження Міністра культів на утримання Холмської духовної колегії. 8 лютого 1919 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів у розпорядження Міністра культів на утримання Холмської духовної колегії. 8 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту