Про завдання Київській та Волинській дивізіям З наказів по Запорізькій збірній дивізії Армії УНР. 3, 4 квітня 1920 р.

Про завдання Київській та Волинській дивізіям З наказів по Запорізькій збірній дивізії Армії УНР. 3, 4 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 53

Leave a Comment

Перейти до вмісту