Лист А. Лівицькокого С. Петлюрі про захоплення цивільної влади в Кам’янці польським старостою та його вимогу присягати Польщі тощо. 5 лютого 1920 р.

Лист А. Лівицькокого С. Петлюрі про захоплення цивільної влади в Кам’янці польським старостою та його вимогу присягати Польщі тощо. 5 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 81зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту