Про заснування Василем Авраменком І-ої школи українського танку у Калішському таборі для інтернованих тощо. Зі статті Андрія Кістя «Народній танок і його краса». Без дати.

Про заснування Василем Авраменком І-ої школи українського танку у Калішському таборі для інтернованих тощо. Зі статті Андрія Кістя «Народній танок і його краса». Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 533. Арк. 46

Leave a Comment

Перейти до вмісту