Листи видатних діячів медицини до Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР щодо визначного значення для вітчизняної та світової кардіохірургії наукової розробки колективу Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії (керівник розробки – директор інституту, академік Академії наук УРСР М. Амосов). Березень, серпень 1988 р.

Листи видатних діячів медицини до Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР щодо визначного значення для вітчизняної та світової кардіохірургії наукової розробки колективу Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії (керівник розробки - директор інституту, академік Академії наук УРСР М. Амосов). Березень, серпень 1988 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 1400. Арк. 54

Leave a Comment

Перейти до вмісту