Плакат Земського ювілейного з’їзду юнаків-скаутів у Празі 1911-1936. 30 квітня — 1 червня 1936 р.

Плакат Земського ювілейного з'їзду юнаків-скаутів у Празі 1911-1936. 30 квітня — 1 червня 1936 р.

ЦДАВО України. Ф. 4016. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 5

Leave a Comment