Про ухвалення Закону про поділ України на землі — з протоколу засідання Малої Ради. 6 березня 1918 р.

Про ухвалення Закону про поділ України на землі — з протоколу засідання Малої Ради. 6 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту