Про кордони України і необхідність приєднання Криму до України та відправлення листа Гетьманом Усієї України П. Скоропадським німецькому послу з цього питання — з журналу засідань Ради Міністрів Української Держави. 7, 8 травня 1918 р.

Про кордони України і необхідність приєднання Криму до України та відправлення листа Гетьманом Усієї України П. Скоропадським німецькому послу з цього питання — з журналу засідань Ради Міністрів Української Держави. 7, 8 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 5

Leave a Comment