Кандидатський список № 11 блоку Українських національно-республіканських груп і організацій до Всеросійських установчих зборів. [1917].

Кандидатський список № 11 блоку Українських національно-республіканських груп і організацій до Всеросійських установчих зборів. [1917].

Державний архів Полтавської області. Ф. 1066. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту