Лист Президента Української Академії наук М. Василенка голові Ради народних комісарів Української СРР про святкування ювілею Г. Сковороди. 22 лютого 1922 р.

Лист Президента Української Академії наук М. Василенка голові Ради народних комісарів Української СРР про святкування ювілею Г. Сковороди. 22 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 12 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту