Про схвалення Декларації про державний суверенітет України. З рішення Рівненської обласної ради народних депутатів. 25 липня 1990 р.

Про схвалення Декларації про державний суверенітет України. З рішення Рівненської обласної ради народних депутатів. 25 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1397. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту