Закон про тимчасову адміністрацію областей Західно-Української Народної Республіки, ухвалений Українською Народною Радою. 16 листопада 1918 р.

Закон про тимчасову адміністрацію областей Західно-Української Народної Республіки, ухвалений Українською Народною Радою. 16 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 245

Leave a Comment

Перейти до вмісту