Дипломатичний паспорт аташе Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Празі Ольгерда Іполита Бочковського. [1919 р.].

Дипломатичний паспорт аташе Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Празі Ольгерда Іполита Бочковського. [1919 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3519. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 39

Leave a Comment

Перейти до вмісту