Доповідь Генерального секретаря міжнародних справ про хід мирних переговорів у Бресті. 11 січня 1918 р.

Доповідь Генерального секретаря міжнародних справ про хід мирних переговорів у Бресті. 11 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4592. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 3

Leave a Comment