Указ Президента України Л. Кравчука № 178/94 «Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів». 21 квітня 1994 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 178/94 «Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів». 21 квітня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 378. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту