Лист від Драніщева М. І. до Президента України та вірш про прийняття Конституції України “Вже нема вороття”. 3 липня 1996 р.

Лист від Драніщева М. І. до Президента України та вірш про прийняття Конституції України “Вже нема вороття”. 3 липня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 188

Leave a Comment

Перейти до вмісту