57-ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 376. Арк. 12в

57-ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 376. Арк. 12в

Leave a Comment

Перейти до вмісту