Газетна вирізка “Обідова пора” із світлиною членів Союзу українських пластунів-емігрантів, які брали участь у Земському з’їзді чеських скаутів (серед них — Павло Богацький). 31 травня 1936 р.

Газетна вирізка “Обідова пора” із світлиною членів Союзу українських пластунів-емігрантів, які брали участь у Земському з'їзді чеських скаутів (серед них — Павло Богацький). 31 травня 1936 р.

ЦДАВО України. Ф. 4016. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 4

Leave a Comment