Лист Генерального секретарства продовольчих справ Комісії законодавчих внесень УЦР про асигнування 500000000 карб. продовольчим органам. 9 січня 1918 р.

Лист Генерального секретарства продовольчих справ Комісії законодавчих внесень УЦР про асигнування 500000000 карб. продовольчим органам. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту