Стаття про проведення передвиборних зборів в містах Карпатської України. 6 лютого 1939 р.

Стаття про проведення передвиборних зборів в містах Карпатської України. 6 лютого 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575, оп.1, спр. 18, арк. 34

Leave a Comment