Декларація Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Польському уряду. 2 грудня 1919 р.

Декларація Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Польському уряду. 2 грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту