Чернетка Закону УНР про українську грошову одиницю. Січень 1919 р.

Чернетка Закону УНР про українську грошову одиницю. Січень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту