Список професорів і лекторів Українського педагогічного інституту імені М. Драгоманова у Празі, до якого внесено викладача історії музики Федора Стешка.

Список професорів і лекторів Українського педагогічного інституту імені М. Драгоманова у Празі, до якого внесено викладача історії музики Федора Стешка.

ЦДАВО України. Ф. 3972. Оп. 1. Спр. 152. Арк. 123зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту