Поштівка із репродукцією картини, на якій зображено розстріл 359-ти старшин і козаків Повстанської армії УНР у 1921 р.

Поштівка із репродукцією картини, на якій зображено розстріл 359-ти старшин і козаків Повстанської армії УНР у 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1795. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту