Наказ Головної команди Війська УНР про оголошення Положення про організацію повстання на теренах Правобережної України та введення його в дію. 27 вересня 1920 р.

Наказ Головної команди Війська УНР про оголошення Положення про організацію повстання на теренах Правобережної України та введення його в дію. 27 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту