Витяг з протоколу засідання щодо ухвалення Закону про передавання усіх шкіл і просвітніх установ у підпорядкування Генерального секретарства освіти. 5 грудня 1917 р.

Витяг з протоколу засідання щодо ухвалення Закону про передавання усіх шкіл і просвітніх установ у підпорядкування Генерального секретарства освіти. 5 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 115

Leave a Comment