Постанова Української військової ради і Універсал до народу Українського про створення полку ім. гетьмана Богдана Хмельницького. 11 березня 1917 р.

Постанова Української військової ради і Універсал до народу Українського про створення полку ім. гетьмана Богдана Хмельницького. 11 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.23. Арк. 9 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту