Список урядовців відділу Православної церкви Департаменту ісповідань Міністерства внутрішніх справ Української Держави, в якому значиться урядовець ІІ розряду Василь Кирилович Авраменко. 1 травня 1918 р.

Список урядовців відділу Православної церкви Департаменту ісповідань Міністерства внутрішніх справ Української Держави, в якому значиться урядовець ІІ розряду Василь Кирилович Авраменко. 1 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту