Лист Міністра внутрішніх справ УНР М. Білинського Міністру шляхів УНР про невідповідну поведінку урядовців міністерств у м. Вінниці. 20 травня 1920 р.

Лист Міністра внутрішніх справ УНР М. Білинського Міністру шляхів УНР про невідповідну поведінку урядовців міністерств у м. Вінниці. 20 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 2. Спр. 195. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту