Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про відновлення роботи міністерства. 5 березня 1918 р.

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про відновлення роботи міністерства. 5 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту