Реєстраційна картка О. Алмазова. 20 лютого 1921 р.

Реєстраційна картка О. Алмазова. 20 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту