59_2192-2-10-71.jpg

Уповноваження, видане Президентом Української Національної Ради Галицької Республіки Євгеном Петрушевичем Уповноваженому Уряду для справ закордонних Галицької Республіки К. Левицькому. 21 листопада 1921 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 71

Leave a Comment

Перейти до вмісту