Група військових 22-ї армії Західного фронту готується до виїзду на передову позицію. 1942 р.

Група військових 22-ї армії Західного фронту готується до виїзду на передову позицію. 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 3

Leave a Comment