Інформація про караімів та кримчаків, складена аспірантом Київського університету ім. Т. Шевченка В. І. Архіповим. 1991 р.

Інформація про караімів та кримчаків, складена аспірантом Київського університету ім. Т. Шевченка В. І. Архіповим. 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1613. Арк. 62

Leave a Comment