5_2188-1-54-191_1.jpg

Розпорядження Диктатора ЗОУНР Євгена Петрушевича Начальній команді Галицької армії щодо затвердження наказу від 14 червня 1919 р. про «відріжнення команд і родів оружжя». 21 червня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 191

Leave a Comment

Перейти до вмісту