Лист Власної канцелярії Ясновельможного пана Гетьмана всієї України до магазину п. Дубинського щодо отримання замовлених у магазині печатки і штампа для Державної канцелярії. 3 травня 1918 р.

Лист Власної канцелярії Ясновельможного пана Гетьмана всієї України до магазину п. Дубинського щодо отримання замовлених у магазині печатки і штампа для Державної канцелярії. 3 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 20.

Leave a Comment

Перейти до вмісту