Про видання відозви до народу про довіру до казначейських білетів. З протоколу засідання Генерального Секретаріату України. 21 вересня 1917 р.

Про видання відозви до народу про довіру до казначейських білетів. З протоколу засідання Генерального Секретаріату України. 21 вересня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 13зв.

Leave a Comment