Відомості про кількість повстанських загонів та їх склад, підготовлені Постійною комісією по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР. Не пізніше 7 липня 1921 р.

Відомості про кількість повстанських загонів та їх склад, підготовлені Постійною комісією по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР. Не пізніше 7 липня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3204. Оп. 2. Спр. 4а. Арк. 1. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту