Про поїздку Івана Огієнка до Львова в справі допомоги емігрантам тощо. З протоколу засідання Комітету з розподілу грошей, зібраних професором Огієнком на потреби дітей емігрантів. 17 червня 1922 р.

Про поїздку Івана Огієнка до Львова в справі допомоги емігрантам тощо. З протоколу засідання Комітету з розподілу грошей, зібраних професором Огієнком на потреби дітей емігрантів. 17 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3324. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту