Медичне свідоцтво сотника 4-го [панцерного загону] Г. Оріхіва на отримання допомоги, видане Медичною комісією табору інтернованих в Олександрові. 15 березня 1921 р.

Медичне свідоцтво сотника 4-го [панцерного загону] Г. Оріхіва на отримання допомоги, видане Медичною комісією табору інтернованих в Олександрові. 15 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3523. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту