Анкети пластунів Дмитра і Бориса Головецьких, які перебували у таборі Стшалково. 1922 р.

Анкети пластунів Дмитра і Бориса Головецьких, які перебували у таборі Стшалково. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3523. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 6зв.

Leave a Comment