Світлина будинку, в якому розміщувалася Українська господарська академія в Подєбрадах. З часопису «Літопис».

Світлина будинку, в якому розміщувалася Українська господарська академія в Подєбрадах. З часопису «Літопис».

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 159. Арк. 63зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту