Лист від імені студентів Кам’янець-Подільського державного українського університету Сенату Української господарської академії в ЧСР з нагоди Академічного свята. Жовтень 1922 р.

Лист від імені студентів Кам’янець-Подільського державного українського університету Сенату Української господарської академії в ЧСР з нагоди Академічного свята. Жовтень 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 127. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту